Moshi Mamba ideell förening

Moshi Mamba ideell förening

Organisationsnummer 802504-0794


Vi som driver denna förening vill stödja fattiga människor på Kilimajaros sluttning i Tanzania till ett litet bättre liv, skolgång för barnen och försörjning för familjerna. Tanzania är ett av världens fattigaste länder. De har 4 miljoner föräldralösa barn p.g.a. HIV och AIDS Många föräldralösa barn bor i "våra" byar.


Vårt arbete började på hösten 2015. 9 byar med 20000 invånare (2/3 är barn) behövde hjälp med att få igång biodling, honungsproduktion och pollinering av frukt och grönsaker. De behövde köpa in 140 bikupor för att starta projektet, få en lönsamhet i verksamheten och kunna köpa nya bikupor succesivt. Målet var och är 700 bikupor.


Efter ett år av insamlingsarbete valde vi, Gunnel Sjöström och Kerstin Kiltoft att starta en egen förening med säte i Grisslehamn. I augusti 2016 registrerade vi den. Vi fick en transparent organisation med korta beslutsvägar.


Hjälp till självhjälp

Vår idé är att hjälpa människor igång med denna typ av affärsverksamhet. Försäljning av honung och frukt/grönsaker som pollinerats av bin skall ge dessa människor möjlighet till ett bättre liv och skolgång för alla barn i byarna. Människorna i det här projektet vill försörja sig själva, känna sig stolta över det de gör och kunna ge sina barn utbildning.

Det tycker vi är en rimlig önskan. Därför vill vi hjälpa till.


Nya framtida projekt

Vi behöver inte söka efter nya "hjälp till självhjälps projekt." Behoven är många!

1. Vi har beslutat oss för att följa Biodlarprojektet till dess 700 kupor är på plats.

2. Alla barn går i skolan men undervisningsmaterial fattas. Vi vill hjälpa till att köpa läroböcker i 9 ämnen till 7 årskurser i 13 skolor.

3. Vi vill också på sikt hjälpa till att bygga nya toaletter och sanitetsutrymmen på 13 skolor i området. Teknik och slamtömning finns i   Tanzania men det fattas pengar.  Vi har börjat med en skola. Kikoro Primay School.

4. Vi harsamlat in pengar till en flicka som har fullföljt sin utbildning till laboratorieassistent. Hon är nu diplomerad och har en anställning på en vårdcentral i "vårt" område, Mamba. Mboni Dispensary. Den betjänar 10000 människor.

5. Vi fortsätter att satsa på utbildning, uppföljning och åtgärder.

 

Projekten skall vara hållbara, meningsfulla och miljövänliga. Alla projekt skall skänka glädje, såväl för bidragsgivare som bidragstagare. Vi vill skapa Win-Win projekt.

Vi arbetar direkt med byborna genom varje bys ledning och byråd. När det gäller biodlingen arbetar vi med kooperativet som bildads under 2019. Vi har efter flera års samarbete upparbetat ett ömsesidigt förtroende. Genom att återkomma varje år och göra en uppföljning och fördjupa relationerna förstår alla att detta är ett seriöst projekt.

Vi besöker byarna minst en gång om året och har regelbunden e-post kontakt.

För att få en kontinuitet i vårt arbete vill vi bjuda in människor som bidragsgivare.


Resultat tom 2018

1. Vi har levererat 140 bikupor

2. Vi har besökt alla byar och registrerat de utdelade bikuporna.

3. Vi har gjort en rapport som  redovisar statusen på alla bikupor. + åtgärdslista

4. Vi har specialutbildat 6 bybor i biodling. De har ansvaret för att bikuporna fungerar och hjälper sina grannar.

5. Vi har fått pengar av två sponsorer för att sätta in fönster i en skola i Mamba.

6. Vi har god kännedom om människorna i Mamba och dem om oss. Vi bor i byarna under många veckor varje år.


Resultat tom 2019

1. Vi har gjort uppföljning nr 2 av alla bikupor och redovisat den i en rapport.

2. Ytterligare 14 invånare har fått utbildning i biodling.

3. Vi har tillsammans med sponsorerna invigt fönstren i Mboni Primary School, i Maande

4. Vi har skänkt 45 kg barnkläder till vårdcentralerna + babypaket.

5. Vi har startat toalettbygge i Kikoro Primary School i Kimangara.

6. Vi har initierat start av biodlar-kooperativ.

7. Ytterligare två skolor har fått undervisningsmaterial.

8. På planeringsstadiet är renovering av tak och golv i 7 klassrum i Mreni Primary School.


Marknadsföring

Vi räknar med att nå allmänheten via personliga kontakter, föredrag hos företag och föreningar och annonsering via FB och hemsida.


Köp en bikupa du med...

Du stödjer projektet genom att donera en slant. Varje hundralapp räknas. Vill du också köpa en bikupa? Den kostar 700 kr. En bra födelsedagspresent eller julklapp. Vi utfärdar gåvobrev och givaren får sitt namn på kupan. Alla donatorer får ett nyhetsbrev några ggr om året.

  • Bg 615-0320 eller
  • swish 1232 74 05 38

Moshimamba / Copyright @ All Rights Reserved