Moshi Mamba - stadgar

Moshi Mamba - stadgar

Moshi Mamba ideell förening 20160802


För hjälp till självhjälp i Tanzania


Stadgar


NamnMoshi Mamba ideell förening

AdressGamla landsvägen 102, 76456 Grisslehamn


Syfte:

Bistå fattiga människor på Kilimanjaros sluttning i Tanzania med medel till ”hjälp till självhjälp projekt”.

Via Rotary Moshi Mamba finner vi meningsfulla, hållbara projekt så som den Biodling vi från hösten 2015 samlat pengar till.

I första hand skall vi följa detta projekt men även vara öppna för andra liknande projekt.

Vi vill också att pengarna vi samlar in skall komma projekten till del. Därför följer vi upp projekten personligen och knyter vänskapsband med befolkningen.


Räkenskapsår

Kalenderår


Verksamheten

Vi bedriver insamling av pengar till riktade projekt i området Moshi Kilimanjaro Tanzania. Bidragsgivaren följer projekten via medlemsbrev varje kvartal. Satsade pengar skall alltid ha en tydlig adress. Projekten väljs ut på plats i samarbete med Rotary Moshi Mamba. I första hand bistår vi Biodlingsprojektet i 9 byar på Kilimanjaros sluttning som i sin tur skall bidra till reparation av skolor, byggnation av toaletter och hygienutrymmen och utbyggnad av vattensystemet etc. Uppföljning sker på plats.


Medlemskap

Medlem betalar 200:-/år


Uteslutning

Den medlem som inte följer föreningens stadgar eller på annat sätt försvåra arbetet enligt syftet skall uteslutas.


Beslutande organ

Års mötet är beslutande organ.


Årsmöte

En gång/år före april månad skall årsmöte hållas.


Kallelse till årsmöte

Kallelse skall gå ut 3 veckor innan mötesdagen.


Frågor för årsmötet

Årsmötet väljer styrelse och revisor, fastställer medlemsavgiften, beviljar styrelsen ansvarsfrihet och diskuterar kommande projekt med styrelsen.


Rösträtt

Varje medlem äger en röst på årsmötet.


Styrelse

Styrelsen består av 3 personer. Ordförande, sekreterare och kassör och sammanträder minst 4 ggr/år. Styrelsen fattar beslut i det löpande dagliga arbetet, förvaltar medlemsavgifter och donationer samt beslutar om vilka projekt som skall prioriteras.


Revisorer

1 revisor utses


Upplösning av förening

Vid upplösning av föreningen skall kvarvarande medel betalas ut till pågående projekt i Moshi Mamba.


Antagna den 2016-08-02


Margita Holmström, sekreterare

Justerat

Kerstin Kiltoft, ordförande

Gunnel Sjöström, kassörKöp en bikupa du med...

Du stödjer projektet genom att bli medlem och  betala in 200 kronor till föreningen. Vill du också köpa en bikupa? Den kostar 600 kr. En bra födelsedagspresent och julklapp. Vi utfärdar gåvobrev

  • Bg 615-0320 eller
  • swish 1232740538

Moshimamba / Copyright @ All Rights Reserved