Våra projekt


I augusti 2016 bildade vi Moshi Mamba Ideell Förening, Non Profit Association som stödjer 20 000 människor (2/3 är barn) i 9 byar i Mamba på Kilimanjaros sluttning.


Vad gör vi?

Med insamlade medel stöttar vi biodlingen i Moshi Mamba. Målet är att höja den ekonomiska standarden hos invånarna så att de kan ge sina barn en god grundutbildning. Vi besöker Moshi Mamba regelbundet och har täta kontakter med kooperativet och biodlarna. Vi har god kännedom om tillverkaren av kuporna. Vi dokumenterar den årliga uppföljningen av kuporna. Inga pengar kommer att hamna i fel fickor. All utrustning, utbildning samt övrigt nödvändigt material till projketen köps in i området runt Moshi vilket betyder att pengarna stannar i Tanzania.


Hur långt har vi hunnit?

Projektet äger i dag, juni 2019, 160 bikupor. Många människor har visat intresse och bidragit med kunskap om biodling och samtidigt stöttat vår insamling. Genom projektet utvecklar vi kontinuerligt vår egen kunskap om biodling. Bikupor placeras kontinuerligt ut hos de bybor som genomgått utbildning och är redo att ta ansvar för sina kupor. Det finns avsättning för honung i Tanzania. För frukt och grönsaker finns det en upparbetad exportkanal till Europa. Den första skörden av honung är gjord.

I december 2017 gjorde vi en genomgång av alla bikupor och redovisade resultatet i en rapport. Vi fann att många invånare behövde lära mer om skötsel av bikupor vilket resulterade i en specialutbildning för 6 biodlare. De hjälper nu sina grannar att komma igång. vid genomgång 2018 fungerade alla kupor.

I November - Januari tar vi nya tag. Vi köper in mer utbildning för att stärka bybornas kunskap, engagemang och erfarenhet.


Hjälp till självhjälp!

Då vi regelbundet besöker byarna under en längre tidsperiod upptäcker vi nya behov hos invånarna. det kan handla om handikappade barn, en vattentank till en skoltoalett, utbildning till någon som fått avbryta sina studier p.g.a. pengabrist etc.

Just nu samlar vi in pengar till Kokirie vårdcentral. De behöver förlossningsmateriel. Kostnad 16 000kr.
Köp en bikupa du med...

Du stödjer projektet genom att donera en slant. Varje hundralapp räknas.

Vill du också köpa en bikupa? Den kostar 700 kr. En bra födelsedagspresent eller julklapp. Vi utfärdar gåvobrev och donatorn får sitt namn på kupan. Alla donatorer får också ett nyhetsbrev några ggr /år.

  • Bg 615-0320 eller
  • swish 1232 74 05 38

Våra projekt i Mamba

Moshimamba / Copyright @ All Rights Reserved